អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តើ​រាជ្យ​មួយ​ពាន់​ឆ្នាំ​ជា​អ្វី? (វិវរណៈ ២០)

    ខ​គម្ពីរ​ខាង​លើ​នេះ​មាន​ការ​ចម្រូង​ចម្រាស​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ​វិវរណៈ ហើយ​អ្នក​បក​ស្រាយ​ជជែក​វែក​ញែក​អំពី​ភាព​ជឿ​ជាក់​នៃ​ទស្សនៈ​រាជ្យ​មួយ​ពាន់​ឆ្នាំ​ផ្សេងៗ​គ្នា។ ការ​បង្ហាញ​យ៉ាង​ខ្លី​មួយ​នៃ​ជំហរ​ដែល​គេ​លើក​មក​គាំទ្រ​ទាំង​នេះ​គឺ​ជា​ការ​មាន​ប្រយោជន៍… អាន​បន្ថែម