អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ផ្លែក​ទាំង​មូល

  «ព្រះ​គ្រីស្ទ​មិន​មែន​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ដំណឹង​ល្អ​នោះ​ទេ តែ​ទ្រង់​គឺ​ជា​ផ្នែក​ទាំង​មូល​នៃ​ដំណឹង​ល្អ។» (Marcus Peter Johnson) More

 • in

  ព្រះ​សង្គ្រោះ

  «ដ្បិត​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ មាន​ព្រះ​អង្គ​សង្គ្រោះ​១​អង្គ ប្រសូត​ដល់​អ្នក​រាល់​គ្នា​នៅ​ក្រុង​ហ្លួង​ដាវីឌ គឺ​ជា​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដ៏​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់។​»
  (Luke 2:11 ESV) More