អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  មាន​ចំណុច​ល្អ​អ្វី?

  «តើ​មាន​ចំណុច​ល្អ​អ្វី​ក្នុង​យើង​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បញ្ជូន​ព្រះ​រាជបុត្រា​តែ​មួយ​គត់​របស់​ទ្រង់​ឲ្យ​មក​សុគត​សម្រាប់​បាប​របស់​យើង? គ្មាន​ចំណុច​ល្អ​អ្វី​ទេ!» (Sinclair Ferguson) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ចិត្ត

  «ការ​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ចិត្ត គឺ​ជា​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​ការ​អង្វរ​សូម​ទោស​ដោយ​ទទួល​កំហុស​ខ្លួន​ពេញ​មួយ​ជីវិត មិន​មែន​ជា​ទង្វើ​តែ​ម្ដង​ប៉ុណ្ណោះ​ឡើយ។»
  – Sinclair Ferguson អាន​បន្ថែម