អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ថែ​រក្សា​ព្រលឹង​សម្រាប់​អ្នក​ម្តាយ​វ័យ​ក្មេង​ដែល​នឿយហត់

    «ជម្រាប​សួរ​លោក​គ្រូ! ខ្ញុំ និង​ស្វាមី​ទើប​តែ​បាន​ក្លាយ​ជា​ឪពុក​ម្តាយ​ថ្មោង​ថ្មី​ទៅ​កាន់​កូន​ប្រុស​អាយុ​ពីរ​ខែ។ ការ​មើល​ថែ​រក្សា​គាត់​គឺ​មាន​ពោ​ពេញ​ដោយ​សេចក្តី​អំណរ និង​ការ​នឿយ​ហត់។ ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​មិន​អាច​ផ្ដោត​លើ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ធ្វើ​ពី​មុន​មក​ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ការ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ជាង​មុន ដើម្បី​ទ្រ​ទ្រង់​ខ្ញុំ។ តើ​លោក​គ្រូ​មាន​យោបល់​យ៉ាង​ណា ដើម្បី​ប្រឹក្សា​ដល់​អ្នក​ដែល​ជា​ម្តាយ​ថ្មោង​ថ្មី ក្នុង​ការ​បន្ត​ដំណើរ​របស់​ពួក​គេ​ជា​មួយ​ព្រះ?» អាន​បន្ថែម