អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុំ​ច្រឡំ

    «ដ្បិត​ព្រះ​យេស៊ូវ​ពិត​ជា​ព្រះ​មែន ចូរ​កុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ច្រឡំ​ឡើយ!» (Stephen Nichols) More