អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  កិច្ចការ​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​រៀបចំ​

  «ខណៈ​ណា​យើង​នៅ​មាន​ជីវិត នោះ​មាន​ន័យ​ថា នៅ​មាន​កិច្ចការ​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​រៀបចំ​សម្រាប់​យើង​ឲ្យ​ធ្វើ​នៅ​ឡើយ។» (Steve Lawson) More

 • in

  សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​មិន​មែន​ជា​រង្វាន់​

  «សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​មិន​មែន​ជា​រង្វាន់​សម្រាប់​មនុស្ស​សុចរិត​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​អំណោយទាន​សម្រាប់​មនុស្ស​មាន​ទោស»។ (Steve Lawson) More

 • in

  ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជាមួយ​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  «មាន​ជម្រើស​តែ​ពីរ​គត់៖ ទី១ លោកអ្នក​មាន​សន្តិភាព​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ទី២ លោកអ្នក​កំពុង​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជាមួយ​នឹង​ទ្រង់។ គ្មាន​ជម្រើស​ណា​ផ្សេង​ទៀត​ទេ!» (Steve Lawson) More

 • in

  មិន​ទាន់​បាន​ជួប​ព្រះ​គ្រីស្ទ

  «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​បាន​អះអាង​ថា​ខ្លួន​ជា​អ្នក​ដើរ​តាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ ប៉ុន្តែ​ជីវិត​រស់នៅ​របស់​លោកអ្នក​គ្មាន​ការ​ផ្លាស់ប្រែ​ទេ នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោកអ្នក​មិន​ទាន់​បាន​ជួប​ព្រះ​គ្រីស្ទ​នៅ​ឡើយ។» (Steve Lawson) More

 • in

  គ្មាន​ចិត្ត​ណា​មួយ

  «គ្មាន​ចិត្ត​ណា​មួយ​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​អាច​យក​ឈ្នះ​នោះ​ទេ។ គ្មាន​ជីវិត​ណា​មួយ​ដែល​ព្រះ​អង្គ​មិន​អាច​បំផ្លាស់បំប្រែ​នោះ​ដែរ។ គ្មាន​រឿង​អតីត​ណា​មួយ​ដែល​ទ្រង់​មិន​អាច​អត់​ទោស​បាន​ទេ។» (Steve Lawson) More

 • in

  កម្មសិទ្ធិ

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​គឺ​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ដំណឹងល្អ ដូច្នេះ​យើង​គ្មាន​សិទ្ធិ​បន្ថែម​បន្ថយ​លើ​ដំណឹង​នោះ​ឡើយ។»​ (Steven Lawson) More