អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​មាន

    «ការ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​មាន គឺ​មិន​មែន​ជា​តម្រូវការ​របស់​យើង​នោះ​ទេ តែ​ការ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​កោត​ខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​ការ​មាន​ចិត្ត​សន្ដោស គឺ​ជា​តម្រូវការ​របស់​យើង។» (Ajith Fernando) អាន​បន្ថែម