អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    គន្លឹះ​នៃ​សេចក្ដី​ជំនឿ៖ ការ​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​ដែល​ចេះ​បម្រើ

    ខ្ញុំ​ក៏​ចូល​ចិត្ត​ស្វែង​រក «គន្លឹះ​សម្រាប់​សេចក្ដី​ជំនឿ» ថ្មីៗ​ដែរ—របៀប​អនុវត្តន៍​ជាក់​ស្ដែង ឬ​បច្ចេកទេស ដើម្បី​រស់​នៅ​ជីវិត​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ។ នេះ​មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា ខ្ញុំ​ចង់​រស់​នៅ​បែប​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្លាំង​អ្វី​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​មាន​ន័យ​ថា​ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​ចង់​ទទួល​បាន​ការ​យល់​ដឹង​ថ្មីៗ​ពី​អ្នក​ដ៏​ទៃ​ទៀត ខណៈ​ពេល​ដែល​ពួក​គាត់​ធ្វើ​ការ​ចែក​រំលែក​អំពី​របៀប​ដែល​ពួក​គាត់​រស់​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ។ ខ្ញុំ​នឹង​ចែក​រំលែក​នូវ​កិច្ចការ​មួយ​ចំនួន​ជា​មួយ​នឹង​លោក​អ្នក។ អាន​បន្ថែម