អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  របៀប​ដក​ខ្លួន​ចេញ

  ប្រាកដ​ណាស់! នឹង​មាន​ថ្ងៃ​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​នៅ​ឯ​ផែនដី​ថ្មី​ដែល​ពេល​នោះ​គ្រប់​អ្វីៗ​នឹង​រុងរឿង​ជា​មិន​ខាន ប៉ុន្តែ​នេះ​មិន​មែន​ជា​អ្វី​ដែល​ដំណឹង​ល្អ​ឲ្យ​មាន​ភ្លាមៗ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញាថ្មី​ទាក់ទង​នឹង​អ្វី​ផ្សេងៗ​ទៀត​នោះ​ឡើយ។ More

 • in ,

  ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​ជា​ថ្មី

  ចូរ​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ ពីព្រោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​ប្រើប្រាស់​ដំណឹងល្អ​នេះ​ដើម្បី​នាំ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​ថ្មី។ More

 • in

  ផ្លែក​ទាំង​មូល

  «ព្រះ​គ្រីស្ទ​មិន​មែន​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ដំណឹង​ល្អ​នោះ​ទេ តែ​ទ្រង់​គឺ​ជា​ផ្នែក​ទាំង​មូល​នៃ​ដំណឹង​ល្អ។» (Marcus Peter Johnson) More

 • in

  យញ្ញ​បូជា

  «ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ដំណឹង​ល្អ​គឺ​ការ​សង្គ្រោះ ហើយ​ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ការ​សង្គ្រោះ​គឺ​ការ​ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ក្លាយ​ជា​យញ្ញ​បូជា​ជំនួស​យើង។» (C.H. Spurgeon) More

 • in

  ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ

  ព្រះអង្គ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពួកគេ​ថា៖​ «ចូរ​ចេញ​ទៅក្នុង​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល​ ហើយ​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​ប្រាប់​មនុស្ស​លោក​ទាំង​អស់​។» (ម៉ាកុស ១៦:១៥ គកស) More

 • in

  កម្មសិទ្ធិ

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​គឺ​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ដំណឹងល្អ ដូច្នេះ​យើង​គ្មាន​សិទ្ធិ​បន្ថែម​បន្ថយ​លើ​ដំណឹង​នោះ​ឡើយ។»​ (Steven Lawson) More

 • in

  ធ្វើ​ដំណើរ

  «សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ហ៊ាន​ចែកចាយ​អំពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​មួយ​បើ​លើស​ពី​១៥​នាទី​ឡើង​លើ។» (George Whitefield) More

 • in

  គឺ​ជា​យាន

  «ដំណឹងល្អ​មិន​មែន​ជា​យាន ដើម្បី​នាំ​មនុស្ស​លោក​ទៅ​កាន់​ស្ថាន​សួគ៌​នោះ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ដំណឹងល្អ​គឺ​ជា​យាន ដើម្បី​នាំ​មនុស្ស​លោក​ទៅ​កាន់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​តែ​ម្ដង។» (John Piper) More

 • in

  ជម្លោះ​គឺ​ជា​ឱកាស

  ការ​ប្រឈម​មុខ​ជា​មួយ​ជម្លោះ​អាច ឬ​ក៏​មិន​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​យើង​មាន ឬ​ក៏​មិន​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ស្និទ្ធស្នាល​បាន គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ការ​ដែល​យើង​អនុវត្ត ឬ​មិន​អនុវត្ត​ដំណឹង​ល្អ។ More

 • in

  ការ​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ

  «បើ​លោក​អ្នក​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោក​អ្នក​កំពុង​ប្រកាស​ដំណឹង​ដ៏​មាន​អំណាច​បំផុត​ក្នុង​ចក្រវាល​នេះ។​» (Jared C. Wilson) More

 • in

  ដំណឹងល្អ

  «ការ​ដែល​យើង​ជឿ​ថា ដំណឹងល្អ​គឺ​គ្រាន់​តែ​សម្រាប់​អ្នក​មិន​ជឿ​គឺ​ជា​ការ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​សោក​ស្ដាយ​ណាស់។» (D.A. Carson)
  More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.