អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  បំពេញ​សម្រេច

  នេះ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ដ៏​ភ្ញាក់ផ្អើល​នោះ​ទេ ព្រោះ​ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​ហៅ​ទ្រង់​ថា «ព្រះ​បន្ទូល​ក៏​ត្រឡប់​ជា​សាច់​ឈាម» (យ៉ូហាន ១:១៤)។ អាន​បន្ថែម

 • in

  សម្រេច

  «កុំ​ឲ្យ​គិត​ស្មាន​ថា ខ្ញុំ​មក​ដើម្បី​នឹង​លើក​ក្រិត្យ​វិន័យ ឬ​ទំ​នាយ​ពួក​ហោរា​ចោល​ឡើយ ខ្ញុំ​មិន​មែន​មក​នឹង​លើក​ចោល​ទេ គឺ​មក​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​សំរេច​វិញ។» (ម៉ាថាយ ៥:១៧) អាន​បន្ថែម

 • in

  ​ឯកាម្នាក់​ឯង​បាន​ហើយ

  មូល​ហេតុ​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត​យើង​ក្នុង​របៀប​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​យក​ទ្រង់​ធ្វើ​ជា​អ្នក​បំពេញ​ជីវិត​របស់​យើង។ យើង​មិន​អាច​មាន​លក្ខណៈ​ពេញ​លេញ​បាន​ឡើយ ប្រសិន​បើ​យើង​គ្មាន​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ អាន​បន្ថែម