អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ព័ន្ធកិច្ច​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ

  «ទ្រង់​បាន​ផ្ទុក​អំពើ​បាប​របស់​យើង​រាល់​គ្នា នៅ​លើ​រូប​អង្គ​ទ្រង់ ជាប់​លើ​ឈើ​ ឆ្កាង ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​បាន​រស់​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត ដោយ​បាន​ស្លាប់​ខាង​ឯ​អំពើ​បាប» (១ពេត្រុស ២:២៤)។ More

 • in

  ផ្លែក​ទាំង​មូល

  «ព្រះ​គ្រីស្ទ​មិន​មែន​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ដំណឹង​ល្អ​នោះ​ទេ តែ​ទ្រង់​គឺ​ជា​ផ្នែក​ទាំង​មូល​នៃ​ដំណឹង​ល្អ។» (Marcus Peter Johnson) More

 • in

  សមាជិក

  «លោក​អ្នក​មិន​អាច​ធ្វើ​ជា​សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ​ណា​មួយ​បាន​ឡើយ លុះត្រា​តែ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ជា​សមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជា​មុន​សិន។» (Carrie Sandom) More

 • in

  មាន​កម្លាំង

  «ការ​ចេះ​អត់ធ្មត់​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​កម្លាំង​ដ៏​ខ្លាំង​ចេញ​ពី​ខាង​ក្នុង​ខ្លួន។ ចំពោះ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ កម្លាំង​នោះ​មក​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់។» (John Piper) More

 • in ,

  តើ​នេះ​ជា​ខ​គម្ពីរ​ដែល​គេ​យល់​ច្រឡំ​ខ្លាំង​ជាង​គេ មែន​ទេ?

  គេហទំព័រ Bible Gateway បាន​សង្កេត​ឃើញ​ថា ខគម្ពីរ ភីលីព ៤:១៣ គឺ​ជា​ខគម្ពីរ​មួយ​ដែល​ពេញ​និយម​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ប៉ុន្តែ ​ខ​គម្ពីរ​នេះ​ប្រហែល​ជា​ខ​ដែល​មាន​គេ​យល់​ច្រឡំ​ខ្លាំង​ជាង​គេ​ផង​ដែរ។ More

 • in

  ធ្វើ​អ្វី​មួយ

  «យើង​មិន​ចូលចិត្ត​ឲ្យ​គេ​ប្រាប់​យើង​ថា យើង​មិន​អាច​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​បាន​សម្រេច​ឡើយ ប្រសិនបើ​យើង​មិន​ធ្វើ​ក្នុង​ព្រះ​នាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ។» (J.C. Ryle) More

 • in

  ភាព​ជា​អម្ចាស់​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ៖ ចំណុច​១០​យ៉ាង​ដែល​លោក​អ្នក​គួរ​តែ​ដឹង

  ព្រះ​វរបិតា​គឺ​ជា​ព្រះ។ ព្រះ​រាជបុត្រា​គឺ​ជា​ព្រះ។ ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​គឺ​ជា​ព្រះ។ More

 • in

  រូបអង្គ​ព្រះជាម្ចាស់​សំខាន់​បំផុត

  ដោយសារ​ព្រះរាជបុត្រា​នេះ​បាន​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​រូបអង្គ​ព្រះវរបិតា​ទ្រង់​យ៉ាង​ឥតខ្ចោះ ដូច្នេះ​ទ្រង់​អាច​មាន​បន្ទូល​ទៅ​កាន់​លោក ភីលីព ជា​សិស្ស​ទ្រង់​ថា «អ្នក​ណា​ដែល​ឃើញ​ខ្ញុំ នោះ​ក៏​បាន​ឃើញ​ព្រះវរបិតា​ដែរ» (យ៉ូហាន ១៤:៩)។
  ព្រះវរបិតា​យ៉ាងណា នោះ​ព្រះរាជបុត្រា​ក៏​យ៉ាង​នោះ​ដែរ។ More