អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    កត្តា​ជំរុញ​ចិត្ត​បី​យ៉ាង​ដើម្បី​អធិស្ឋាន

    ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​យើង​ចំណាយ​ពេល​វេលា និង​កម្លាំង​យើង​ក្នុង​ការ​អធិស្ឋាន? នេះ​គឺ​ជា​សំណួរ​ដែល​លោក​គ្រូ ចន ផាបភ័រ បាន​លើក​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​អធិប្បាយ​របស់​គាត់​នៅ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ថា៖ «ចូរ​អធិស្ឋាន​បែប​យ៉ាង​នេះ​វិញ​ថា៖ សូម​ឲ្យ​ព្រះ​នាម​ទ្រង់​បាន​បរិសុទ្ធ»។ នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​លោក​គ្រូ ចន ផាបភ័រ បាន​លើក​ឡើង៖ អាន​បន្ថែម