អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន

  «ការ​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត អំពី​ការ​ដែល​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ត្រូវ​ជួយ​អ្នក​ដទៃ គឺ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា នេះ​គួរ​តែ​ជា​ការ​ប្រាថ្នា​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ។» (Ajith Fernando) អាន​បន្ថែម

 • in

  ទ្រព្យសម្បត្តិ​និយម

  «យើង​អាច​ធ្វើ​សេចក្ដី​សន្និដ្ឋាន​ដោយ​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​ថា ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​មិន​បាន​រាប់​ថា ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​និយម គឺ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​មួយ​នៃ​ការ​ដើរ​តាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទេ។» (Ajith Fernando) អាន​បន្ថែម

 • in

  វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ

  «យើង​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ​ដែល​នៅ​ឯ​ស្ថាន​សួគ៌​តាម​រយៈ​ការ​បំពេញ​តម្រូវការ​របស់​អស់​អ្នក​ដែល​ត្រូវការ។» (Ajith Fernando) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​មាន

  «ការ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​មាន គឺ​មិន​មែន​ជា​តម្រូវការ​របស់​យើង​នោះ​ទេ តែ​ការ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​កោត​ខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​ការ​មាន​ចិត្ត​សន្ដោស គឺ​ជា​តម្រូវការ​របស់​យើង។» (Ajith Fernando) អាន​បន្ថែម

 • in

  ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដ៏​ពិត

  «ដូច្នេះ ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដ៏​ពិត​របស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​គឺ៖ សេចក្ដី​សន្ដោស សេចក្ដី​សុខ​សាន្ត និង​អំណរ​អរ»។ (Ajith Fernando) អាន​បន្ថែម

 • in

  តើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ក្លាយ​ជា​អ្នកមាន?

  នៅ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​មុនៗ យើង​ឃើញ​ថា សាវ័ក ប៉ុល បាន​មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ ជំពូក​៦ ថា ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​មិន​​សំខាន់​ជាង​ការ​កោត​ខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​សេចក្ដី​សន្ដោស​ឡើយ។ អាន​បន្ថែម