អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    តើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​យាង​ទៅ​កាន់​ស្ថាន​នរក?

    «ប៉ុន្តែ យើង​ម្នាក់ៗ​បាន​ទទួល​ព្រះ​គុណ តាម​ខ្នាត​អំណោយ​ទាន​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​រៀងៗ​ខ្លួន។ ហេតុ​នេះ​បាន​ជា​មាន​សេចក្ដី​ថ្លែង​ទុក​ថា៖ «ពេល​ព្រះអង្គ​បាន​យាង​ឡើង​ទៅ​ស្ថាន​ខ្ពស់ ព្រះ​អង្គ​បាន​ចាប់​ពួក​ឈ្លើយ​នាំ​ទៅ​ជា​ឈ្លើយ ហើយ​បាន​ប្រទាន​អំណោយ​ទាន​ដល់​មនុស្ស»។ (តើ​ពាក្យ «ព្រះ​អង្គ​បាន​យាង​ឡើង​ទៅ» មាន​ន័យ​ដូច​ម្តេច? តើ​ព្រះ​អង្គ​មិន​បាន​យាង​ចុះ​ទៅ​ស្ថាន​ទាប​ក្រោម​ដី​ដែរ​ទេ​ឬ? ព្រះ​អង្គ​ដែល​យាង​ចុះ​ទៅ​នោះ ជា​ព្រះ​អង្គ​ដដែល ដែល​បាន​យាង​ឡើង​ផុត​អស់​ទាំង​ជាន់​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌ ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះ​អង្គ​បាន​បំពេញ​គ្រប់​ទាំង​អស់)។ អាន​បន្ថែម