អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  លក្ខណៈជំនឿ​​​របស់​គ្រីស្ទាន

  ដូច្នេះ ជំនឿ​ដ៏​ពិត គឺ​តែងតែ​ផ្អែក​លើ​សេចក្ដីសន្យា​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដែល​មាន​ក្នុង​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់។ នេះ​ហើយ​គឺ​ជា​ចំណុច​ដែល​សំខាន់។ More

 • in

  ព័ន្ធកិច្ច​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ

  «ទ្រង់​បាន​ផ្ទុក​អំពើ​បាប​របស់​យើង​រាល់​គ្នា នៅ​លើ​រូប​អង្គ​ទ្រង់ ជាប់​លើ​ឈើ​ ឆ្កាង ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​បាន​រស់​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត ដោយ​បាន​ស្លាប់​ខាង​ឯ​អំពើ​បាប» (១ពេត្រុស ២:២៤)។ More

 • in

  ការ​​ពង្រឹង​ជំនឿ​

  «យើង​មិន​អាច​ពង្រឹង​ជំនឿ​របស់​យើង​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ក្រៅ​ពី​ការ​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន​ឡើយ។» (John Calvin) More

 • in

  ជំនឿ

  «ដូច្នេះ សេចក្ដី​ជំនឿ​កើត​ឡើង​ដោយ​ឮ ហើយ​ដែល​ឮ​នោះ គឺ​ដោយ​សារ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ។» (រ៉ូម ១០:១៧) More

 • in

  សាច់​ដុំ

  «ជំនឿ​ប្រៀប​ដូច​ជា​សាច់ដុំ​អញ្ចឹង បើ​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ហ្វឹកហាត់ នោះ​វា​នឹង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើងៗ។» (John Piper) More

 • in

  ការ​រស់​នៅ

  ចូរ​ចាំ​យាម ចូរ​ឈរ​ឲ្យ​មាំ​មួន​ក្នុង​សេចក្ដី​ជំនឿ ចូរ​ប្រព្រឹត្ត​ឲ្យ​ពេញ​ជា​ភាព​បុរស ចូរ​ឲ្យ​មាន​កំឡាំង​ចុះ។ ត្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ធ្វើ​ការ​ទាំង​អស់ ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ។ (១កូរិនថូស ១៦:១៣-១៤) More