អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  ព្រះ​គុណ​ព្រះ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី

  ប្រាំ​នាទី​ខាង​មុខ​នេះ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ព្រះ​គុណ​ដែល​ទ្រទ្រង់​មក​ក្នុង​លោក​អ្នក​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​អនាគតកាល ហើយ​លោក​អ្នក​ក៏​នឹង​ផ្ដុំ​ប្រាំ​នាទី​បន្ថែម​ទៀត​នៃ​ព្រះ​គុណ​ក្នុង​ជលដ្ឋាន​សម្រាប់​អតីតកាល។ ការ​ឆ្លើយ​តប​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ចំពោះ​ព្រះ​គុណ​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ទទួល​បទ​ពិសោធន៍​ពី​អតីតកាល​គឺ​ការ​អរ​ព្រះ​គុណ ហើយ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ចំពោះ​ព្រះ​គុណ​សន្យា​សម្រាប់​លោក​អ្នក​នៅ​ឯ​អនាគតកាល​គឺ​ជំនឿ។ យើង​អរ​ព្រះ​គុណ​ព្រះ​អង្គ​សម្រាប់​ព្រះ​គុណ​នៅ​ឯ​អតីតកាល​នៅ​ឆ្នាំ​មុន​នេះ ហើយ​យើង​ក៏​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​ក្នុង​ព្រះ​គុណ​នៅ​ឯ​អនាគត​កាល​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​ដែរ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ព្រះ​គុណ​ចុង​ក្រោយ

  ដូច្នេះ ចូរ​រៀន​ស្វែង​រក​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ដោយ​តយុទ្ធ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​មិន​បាន​ដឹង​ខ្លួន​ដែល​ជា​ទូទៅ​កើត​ឡើង​តាម​រយៈ​ការ​ស្គាល់។ ហើយ​ចូរ​មាន​អំណរ​ក្នុង​អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​រក​ឃើញ ដោយ​ទូល​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រទាន​មក​កាន់​លោក​អ្នក​នូវ​ដួង​ចិត្ត​ដែល​បរិសុទ្ធ ហើយ​ពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​អរ​សប្បាយ​ដែល​ទ្រង់​មាន​លើ​ព្រះ​គុណ​របស់​ទ្រង់ ហើយ​ថែម​ទាំង​រំពឹង​ឲ្យ​ឃើញ និង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​លើស​ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​ជាង​ថ្ងៃ​នេះ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  កាន់​តែ​សរសើរ

  «ការ​ដែល​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ចម្រើន​ចំណេះដឹង​អំពី​ភាព​សប្បុរស និង​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ក្នុង​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក នោះ​លោក​អ្នក​ក៏​ទំនង​នឹង​កាន់​តែ​សរសើរ​ទ្រង់​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ជួប​ទុក្ខលំបាក​ផង​ដែរ។» (Matt Chandler) អាន​បន្ថែម

 • in

  រាល់​តម្រូវការ

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​វាល់​ព្រះ​គុណ​របស់​ទ្រង់​ទុក​សម្រាប់​លោក​អ្នក​យ៉ាង​គ្រប់​គ្រាន់​រួច​ទៅ​ហើយ ហើយ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​បាន​គ្រោង​ព្រះ​គុណ​នោះ​ទុក ដើម្បី​នឹង​បំពេញ​នូវ​រាល់​តម្រូវការ​របស់​លោក​អ្នក​ផង​ដែរ មិន​ថា​តម្រូវការ​នោះ​ធំ​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ។» (Dave Radford) អាន​បន្ថែម

 • in

  ដូចម្ដេច​ដែល​ហៅ​ថា «ព្រះ​គុណ»?

  បើ​និយាយ​ឲ្យ​ចំ​ទៅ ព្រះ​គុណ គឺ​ជា​ការ​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ផ្គត់ផ្គង់​ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​មិន​អាច​ផ្គត់ផ្គង់​ខ្លួន​ឯង។ អាន​បន្ថែម