អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តើ​ខ្ញុំ​គួរ​អាន​ការ​បក​ប្រែ​ព្រះ​គម្ពីរ​មួយ​ណា?

    «ជម្រាប​សួរ​លោក​គ្រូ! ខ្ញុំ​ដឹង​ហើយ​ថា លោក​គ្រូ​ចូល​ចិត្ត​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​បរិសុទ្ធ​បក​ប្រែ​ឆ្នាំ១៩៥៤ (ឬ​ក៏​ឈ្មោះ​មួយ​ទៀត​ព្រះ​គម្ពីរ​ប៊ីប) ប៉ុន្តែ​ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​ឃើញ​ថា ខ្ញុំ​មាន​ការ​ពិបាក​ក្នុង​ការ​យល់​ការ​បក​ប្រែ​ព្រះ​គម្ពីរ​បរិសុទ្ធ (ពគប) ដូច្នេះ​ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​ក៏​អាន​ការ​បក​ប្រែ​ព្រះ​គម្ពីរ​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន (គខប) ការ​បក​ប្រែ​ព្រះ​គម្ពីរ​កែ​សម្រួល​ឆ្នាំ២០១៦ (គកស) ព្រះ​គម្ពីរ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ខ្មែរ (គបខ) (មាន​តែ​សញ្ញា​ថ្មី) ឬ​ក៏​ព្រះ​គម្ពីរ​ខ្មែរ​សាកល (គខស) ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់​តែ​យល់​លើ​ខ​គម្ពីរ​ណា​មួយ។ តើ​លោក​គ្រូ​គិត​ថា វា​សំខាន់​ទេ​ដែល​យើង​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​រើស​អាន និង​សញ្ជឹង​គិត​លើ​ការ​បក​ប្រែ​តែ​មួយ? ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ជឿ ខ្ញុំ​ចង់​រស់​នៅ​ដោយ​ពឹង​លើ​ព្រះ​បន្ទូល ពីព្រោះ​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា ព្រះ​គម្ពីរ​គឺ​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ សូម​លោក​គ្រូ​ជួយ​ផ្ដល់​យោបល់​លើ​ការ​ជ្រើស​រើស​យក​ការ​បក​ប្រែ​ណា​មួយ​ជា​គោល។ ខ្ញុំ​ក៏​ដឹង​ផង​ដែរ​ថា គ្រូៗ​មួយ​ចំនួន​ក៏​បាន​ជ្រើស​រើស​ប្រើ​ប្រាស់​តែ​ការ​បក​ប្រែ​មួយ ហើយ​អាន និង​ទន្ទេញ​ឲ្យ​ចាំ​មាត់​ពេញ​មួយ​ជីវិត ដល់​ថ្នាក់​ថា​ពួក​គាត់​ចាំ​ថា ខ​គម្ពីរ​ណា​មួយ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ណា​ទៀត​ផង។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​ជ្រើស​រើស​ប្រើ​ប្រាស់​តែ​ការ​បក​ប្រែ​ព្រះ​គម្ពីរ​បរិសុទ្ធ តើ​ខ្ញុំ​នឹង​បាត់​បង់​ការ​យល់​ដឹង​មួយ​ចំនួន​មែន​ឬ ជា​ពិសេស​នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​យល់​ពាក្យ​ណា​មួយ? ខ្ញុំ​សូម​អរគុណ​លោក​គ្រូ​ទុក​ជា​មុន សម្រាប់​យោបល់​ដែល​លោក​គ្រូ​នឹង​ចែក​ចាយ»។ អាន​បន្ថែម