អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  រង្វាន់​ពី​កណ្ឌ​គម្ពីរ​យ៉ូប

  ១. ចូរ​ឲ្យ​តម្លៃ​លើ​ទម្រង់​នៃ​អក្សរ​សាស្ត្រ​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ
  ២. កុំ​អាន​កណ្ឌ​គម្ពីរ​យ៉ូប​លឿន​ពេក
  ៣. ចូរ​អាន​កណ្ឌ​គម្ពីរ​យ៉ូប​ដោយ​សម្លឹង​មើល​តួឯក​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍
  ៤. ចូល​អាន​ពាក្យ​ពេចន៍​របស់​លោក យ៉ូប ដោយ​មាន​ការ​អាណិតអាសូរ
  ៥. សូម​តយុទ្ធ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​លើ​សំណួរ​ដែល​លោក យ៉ូប បាន​សួរ អាន​បន្ថែម

 • in

  ​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ

  «ចូរ​បង្ហាញ​ភាព​ស្មោះត្រង់​ឲ្យ​អស់​ពី​សមត្ថភាព​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ និង​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​អ្នក​ដទៃ​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន»។​​​​ (John Piper) អាន​បន្ថែម