អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ​រអិល​ចេញ

  «លុះ​ត្រា​តែ​យើង​ញែក​ពេល​វេលា​ឲ្យ​បាន​ជាក់​លាក់​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​សម្រាប់​ការ​អធិស្ឋាន បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​នោះ​វា​​ងាយ​ស្រួល​ណាស់​ដែល​វា​រអិល​ចេញ​ពី​ការ​គិត​របស់​យើង។» (John Calvin) More

 • in

  ការ​អធិស្ឋាន​

  «ការ​អធិស្ឋាន​នឹង​មិន​ដែល​ទៅ​ដល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឡើយ លុះ​ត្រា​តែ​វា​ពឹង​លើ​ក្ដី​មេត្តា​ករុណា​ដ៏​ឥត​គិត​ថ្លៃ។» (John Calvin) More

 • in

  កិត្តិយស​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​បំផុត​

  «កិត្តិយស​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ​គឺ​មិន​មែន​ការ​គ្រប់​គ្រង​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​បម្រើ​វិញ។» (John Calvin) More

 • in

  អំពើល្អៗ​របស់​យើង

  «ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់​ល្មម​ក្នុង​ការ​ដក​ចេញ​នូវ​កំហុស​ដែល​តោង​អំពើ​ល្អៗ​របស់​យើងយ៉ាង​ជាប់​។» (John Calvin) More

 • in

  ​ដំបង​រាជ្យ

  «ព្រះ​គម្ពីរ​គឺ​ជា​ដំបង​រាជ្យ​ដែល​ស្ដេច​នៅ​ឯ​ស្ថានសួគ៌​គ្រង​រាជ្យ​លើ​ក្រុម​ជំនុំ​របស់​ទ្រង់។» (John Calvin) More

 • in

  ​ត្រូវ​តែ​ចុះ​ចូល​

  «លោក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចុះ​ចូល​ក្រោម​អំណាច​នៃ​ការ​រងទុក្ខ ដើម្បី​ឲ្យ​អាច​រក​ឃើញ​នូវ​អំណរ​ដ៏​ពេញ​ទី​បាន។» (John Calvin) More

 • in

  ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​គ្រង​រាជ្យ

  «ដួង​ចិត្ត​ណា​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​គ្រង​រាជ្យ​មាន​ន័យ​ថា ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បាត់​បង់​អំណាច​របស់​ទ្រង់​នៅ​ទី​នោះ​ហើយ។» (John Calvin) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.