អត្ថបទថ្មីៗ

 • Hot Popular

  in

  ​រក​ក្ដី​អរសប្បាយ​

  «ខណៈពេល​ដែល​សឹងតែ​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​សង្វាត​ស្វែងរក​ការ​អរសប្បាយ ស្ទើរ​តែ​មិន​បាន​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​១០០​នាក់​ផង​ដែល​នឹង​រក​ក្ដី​អរសប្បាយ​នោះ​ចេញពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ (John Calvin) More

 • Trending Hot Popular

  in

  ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​កំសាក

  «សត្វ​ឆ្កែ​ព្រូស​ពេល​មាន​គេ​វាយ​ប្រហារ​ម្ចាស់​វា។ ខ្ញុំ​នឹង​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​កំសាក​ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​ឃើញ​មាន​គេ​វាយ​ប្រហារ​សេចក្ដី​ពិត​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​ខ្ញុំ​នៅ​ស្ងៀម។» (John Calvin) More

 • Trending Hot Popular

  in

  ការ​ប្រែចិត្ត​ពិត​ប្រាកដ

  «ការប្រែ​ចិត្ត​ពិត​ប្រាកដ គឺ​ជា​ការ​ស្អប់​បាប ដែល​ការ​នោះ​កើត​ចេញពី​ការ​កោតខ្លាច និង​ការ​គោរព​ចំពោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​ស្រប​គ្នា​ផង​ដែរ ក៏​បង្កើត​ផលផ្លែ​ជា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ និង​សេចក្តី​ប៉ងប្រាថ្នា​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត»។ (John Calvin) More

 • Hot Popular

  in

  ទុក្ខ​វេទនា

  «ផ្លូវ​នៃ​ទុក្ខ​វេទនា​ដែល​យើង​ឆ្លង​កាត់​នឹង​សបញ្ជាក់​ឲ្យ​យើង​ដឹង​អំពី​គុណភាព​នៃ​ជំនឿ​របស់​យើង។» (John Calvin) More

 • Hot Popular

  in

  ការ​សម្រេច

  «ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ដែល​មាន​ការ​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​នូវ​ព្រះ​ហឫទ័យ​របស់​ទ្រង់​ឡើយ។​» (John Calvin) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.