អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ចូរ​សម្លាប់​អំពើ​បាប

  «តើ​លោកអ្នក​សម្លាប់? តើ​លោកអ្នក​សម្លាប់​រាល់​ថ្ងៃ​ទេ? ចូរ​សម្លាប់​រាល់​ពេល​ខណៈពេល​លោកអ្នក​នៅ​មាន​ជីវិត។ ចូរ​កុំ​ឈប់​ឲ្យ​សោះ​ក្នុង​ការងារ​នេះ។ ចូរ​សម្លាប់​អំពើ​បាប ព្រោះ​បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​វា​នឹង​សម្លាប់​លោកអ្នក»។​ (John Owen) More

 • in

  ​អ្នក​ជឿ​ម្នាក់​ដែល​មាន​គ្រឹះ​រឹងមាំ

  «អ្នកជឿ​ណា​ដែល​យល់​អំពី​សេចក្តី​អាក្រក់​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ដួងចិត្ត​ខ្លួន​ឯង គឺ​ជា​អ្នក​ជឿ​ម្នាក់​ដែល​មាន​គ្រឹះ​រឹងមាំ មាន​ផលផ្លែ ហើយ​មាន​ប្រយោជន៍»។ (John Owen) More

 • in

  ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់​គឺ​ជា​គោលដៅ​ជីវិត

  «ឱ! ព្រះ​អម្ចាស់​អើយ! មិន​ថា​អស់​ថ្លៃ​ប៉ុណ្ណា ឬ​ក៏​ត្រូវ​ដើរ​តាម​ផ្លូវ​មួយ​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់​គឺ​ជា​គោលដៅ​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ»។ (John Owen) More

 • in

  ភាព​អាក្រក់នៃ​អំពើបាប

  «បុគ្គល​ណា​ដែល​យល់​អំពី​ភាព​អាក្រក់​នៃ​អំពើ​បាប​ដែល​មាន​ក្នុង​ដួងចិត្ត​គាត់ មាន​តែ​គាត់​ទេ​ដែល​ជា​អ្នក​ជឿ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​រឹងមាំ បាន​បង្កើត​ផលផ្លែ ហើយ​មាន​អត្ថប្រយោជន៍។» (John Owen) More

 • in

  ចិត្ត​ស្អប់​អំពើ​បាប

  ការ​ទូល​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​​រំដោះ​យើង​ឲ្យ​រួច​ពី​អំពើ​បាប​នឹង​​ជំរុញ​ឲ្យ​ចិត្ត​យើង​​ស្អប់​អំពើ​បាប​ផង​ដែរ។ More