អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ការ​មាន​អំណរ​ក្នុង​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  «ការ​មាន​អំណរ​ក្នុង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​គឺ​ជា​ការ​អរសប្បាយ​តែ​មួយ​គត់​ដែល​អាច​នាំ​នូវ​ភាព​ស្កប់ស្កល់​ដល់​ព្រលឹង​យើង»។ (Jonathan Edwards) អាន​បន្ថែម

 • in

  អរ​សប្បាយ​ជាង​គេ​នៅ​លើ​ផែនដី​

  «ការ​ទៅ​ឯ​ស្ថានសួគ៌​ដោយ​មាន​ក្ដី​អរសប្បាយ​យ៉ាង​ពេញ​ទី​គឺ​ល្អ​ប្រសើរ​លើស​លាប់​ជាង​ការ​ទទួល​ការ​អរ​សប្បាយ​ជាង​គេ​នៅ​លើ​ផែនដី​នេះ​ទៅ​ទៀត។» (Jonathan Edwards) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​តាំងចិត្ត​ទី១

  «ការ​តាំងចិត្ត​ទី១៖ ខ្ញុំ​នឹង​រស់នៅ​ថ្វាយ​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ ការ​តាំងចិត្ត​ទី២៖ បើ​គ្មាន​នរណា​ធ្វើ​បែប​នោះ​ទេ​ក៏​ខ្ញុំ​នៅ​បន្ត។» (Jonathan Edwards) អាន​បន្ថែម

 • in

  ព្រះ​មាន​ពេញ​ដោយ​សិរីល្អ

  «យោង​តាម​ព្រះ​គម្ពីរ និង​ហេតុផល មាន​ភស្តុតាង​ថា ព្រះ​មាន​ពេញ​ដោយ​សិរីល្អ និង​អំណរ​ដែល​គ្មាន​ព្រំដែន យ៉ាង​អស់កល្ប​ជានិច្ច គ្មាន​ការ​ប្រែប្រួល និង​ការ​ពឹង​ផ្អាក​លើ​អ្វី​ឡើយ៖ ដែល​ព្រះ​អង្គ​មិន​អាច​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍ ឬ​ក៏​អ្វី​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ពី​អ្វីៗ​ដែល​ទ្រង់​បាន​បង្កើត»។ (Jonathan Edwards) អាន​បន្ថែម