អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ដោះស្រាយបញ្ហា​នៃ​ការ​រង​ទុក្ខ​

  «ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​ដោះស្រាយបញ្ហា​នៃ​ការ​រង​ទុក្ខ​នេះ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ដាច់ខាត យើង​ត្រូវ​តែ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នៃ​អំពើបាប និង​ការ​បែក​បាក់​ទំនាក់ទំនង​ចេញ​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​មុន​សិន។» (Kenneth Mbugua) More

 • in

  បើ​លោកអ្នក​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​លោកអ្នក​នឹង​ចង់​ឲ្យ​សិរីល្អ និង​ព្រះ​ហឫទ័យ​ទ្រង់​មាន​ក្នុង​ជីវិត​របស់​លោកអ្នក​ខ្លាំង​ជាង​អ្វីៗ​ផ្សេងៗ​ទៀត»។ (Kenneth Mbugua) More

 • in

  នោះ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​នឹង​ទទួល​បាន​សិរីល្អ​

  «នៅពេល​ដែល​យើង​ចង់​បាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ខ្លាំង​ជាង​ចង់​បាន​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​នឹង​ទទួល​បាន​សិរីល្អ​ដែល​ធាតុ​ពិត​គួរ​តែ​ជា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​តែ​មួយ​គត់​ដែល​គួរ​ទទួល​បាន​ទេ​តើ»។ (Kenneth Mbugua) More

 • in

  ព្រះ​គ្រីស្ទ​ត្រូវ​តែ​សុគត

  «ព្រះ​គ្រីស្ទ​ត្រូវ​តែ​សុគត ព្រោះ​នោះ​គឺ​ជា​ផ្លូវ​តែ​មួយ​គត់​ក្នុង​ការ​បង់​ថ្លៃ​លោះ​អំពើ​បាប​របស់​យើង»។ (Kenneth Mbugua) More

 • in

  ​សម្លាប់​អំពើ​បាប

  «ការ​ដែល​យើង​សម្លាប់​អំពើ​បាប​របស់​យើង និង​ការ​ដែល​យើង​រស់នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​សុចរិត គឺ​ជា​ការ​ព្យាបាល​ដ៏​អស់កល្បជានិច្ច និង​គួរ​ឲ្យ​ស្ញប់ស្ញែង​ដែល​យញ្ញបូជា​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​យក​ជ័យជម្នះ​សម្រាប់​យើង»។ (Kenneth Mbugua) More

 • in

  ប្រយោជន៍​ផ្នែក​សម្ភារៈនិយម

  «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​កំពុង​តែ​ដើរតាម​ព្រះ​យេស៊ូវ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍​ផ្នែក​សម្ភារៈនិយម នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោកអ្នក​បាន​បរាជ័យ​ហើយ​ក្នុង​ការ​ដឹង​ថា​អ្វី​ទៅ​ជា​តម្រូវការ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​ខ្លួន»។ (Kenneth Mbugua) More

 • in

  ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់

  «ដំណឹងល្អ​គឺ​ជា​ដំណឹង​អំពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដ៏​គង់​នៅ​អស់កល្បជានិច្ច​ដែល​បាន​ប្រទាន​អំណោយទាន​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ដែល​យើង​អាច​នឹក​ស្មាន​ដល់៖ គឺ​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់»។ (Kenneth Mbugua) More

 • in

  ​សន្យា​ទៅ​កាន់​បុត្រាបុត្រី​

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​សន្យា​ទៅ​កាន់​បុត្រាបុត្រី​របស់​ទ្រង់​ថា ពួកគាត់​នឹង​មាន​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​បម្រើ​ទ្រង់ មិន​មែន​ភាព​ហ៊ឺហា ដើម្បី​នឹង​មើល​រំលង​ទ្រង់​នោះ​ទេ។» (Kenneth Mbugua) More

 • in

  ​ចំណុច​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​នៃ​ដំណឹងល្អ

  «នេះ​ហើយ​គឺ​ជា​ចំណុច​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​នៃ​ដំណឹងល្អ មនុស្ស​មាន​បាប​អាច​ស្គាល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​អាច​មាន​អំណរ​ក្នុង​ទ្រង់​យ៉ាង​អស់កល្បជានិច្ច​បាន»។ (Kenneth Mbugua) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.