អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តោះ​ដូរ​ព្រះ​វិហារ

    លោកអ្នក​ប្រហែល​ជា​បាន​គិត​អំពី​ការ​នោះ​យ៉ាង​ស្ងៀម​ស្ងាត់ ដោយ​មិន​ឲ្យ​នរណា​ម្នាក់​ដឹង​ឡើយ ហើយ​លោកអ្នក​ក៏​ប្រហែល​ជា​លាក់​បាំង​រឿង​នោះ​ក្នុង​គោល​បំណង​ល្អ​ដែរ។ ជា​ដំបូង លោកអ្នក​ប្រហែល​ជា​គិត​ថា ស្ថានភាព​នឹង​មាន​ការ​ប្រែប្រួល។ លោក​អ្នក​គិត​ថា ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​រក្សា​ភាព​ស្ងៀមស្ងាត់ នោះ​វា​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង ហើយ​លោកអ្នក​ក៏​នឹង​មិន «បង្ក» រឿង​ដោយ​និយាយ​អ្វី​ដែរ។ បន្ទាប់មក លោកអ្នក​បាន​រក្សា​ភាព​ស្ងៀមស្ងាត់ ពី​ព្រោះ​លោកអ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​រឿង​នោះ​លេច​ឮ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ទៀត ឬ​ក៏​មិន​ចង់​ឲ្យ​មាន​នរណា​ម្នាក់​ឈឺ​ចាប់​ដែរ។ ចុង​ក្រោយ លោកអ្នក​នៅ​តែ​រក្សា​ភាព​ស្ងៀមស្ងាត់ ពី​ព្រោះ​លោកអ្នក​ជឿ​ថា វា​នឹង​លែង​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ​មិន​ថា​ឥឡូវ​នេះ ឬ​ក៏​នៅ​ពេល​អនាគត។ ឥឡូវ​នេះ បន្ទាប់​ពី​លោកអ្នក​បាន​រក្សា​ភាព​ស្ងៀមស្ងាត់​ចំពោះ​ការ​រិះគន់​អស់​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ខែ​នេះ​មក​ហើយ លោកអ្នក​ក៏​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ថា ចាកចេញ។ អាន​បន្ថែម