អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ប្រកាស​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ

  «ចូរ​ប្រកាស​អំពី​អំណាច​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ចំពោះ​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ។ ចូរ​បង្ហាញ​ពួក​គេ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​សេចក្ដី​សង្ឃឹម ដែល​ចេញ​មក​ពី​ការ​ប្រែ​ចិត្ត និង​ជំនឿ ទាំង​ក្នុង​ក្ដី​សង្គ្រោះ និង​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​ផង។» (Mike McGarry) អាន​បន្ថែម

 • in

  ចង់​បាន​សិរីល្អ​

  «យើង​តែង​តែ​ចង់​បាន​សិរីល្អ ជា​ជាង​ថ្វាយ​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ ហើយ​យើង​តែង​តែ​ចង់​ធ្វើ​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង ​ជា​ជាង​ធ្វើ​ជា​អ្នក​បម្រើ។ យើង​តែង​តែ​ចង់​បាន​ភាព​អរសប្បាយ ជា​ជាង​លះបង់​[ដើម្បី​ប្រយោជន៍​អ្នក​ដទៃ] ហើយ​យើង​ក៏​តែង​តែ​ស្ដាប់​ខ្លួន​ឯង ជា​ជាង​ស្ដាប់​តាម​ព្រះ​ដែរ។» (Mike McGarry) អាន​បន្ថែម

 • in

  ចូរ​ប្រាប់​កូនៗ​របស់​អ្នក​ថា ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​មាន​បាប!

  ប្រសិនបើ​ខ្ញុំ​មិន​ព្រម​ប្រាប់​កូនៗ​ខ្ញុំ​ថា ពួក​គាត់​ជា​មនុស្ស​មាន​បាប នោះ​មាន​ន័យ​ថា ខ្ញុំ​បាន​បោះបង់​ចោល​ឱកាស​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ពី​ព្រះ​គុណ​នៃ​ដំណឹងល្អ​ហើយ។ អាន​បន្ថែម