អត្ថបទថ្មីៗ

  • កើនឡើង

    in

    របៀប​​អធិស្ឋាន​៧​យ៉ាងដ៏​សាមញ្ញ​​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​

    ប៉ុន្តែ ទោះ​បើ​យើង​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន មាន​ពេល​ខ្លះ​យើង​ក៏​ចង់​ឈប់​អធិស្ឋាន​ដែរ ពីព្រោះ​យើង​តែងតែ​លើក​នូវ​ពាក្យ​ពេចន៍​ដដែលៗ ក៏​ដូច​ជា​សំណូម​ពរ​ដដែលៗ។ រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ដែល​យើង​ក្រោក​ពី​ដំណេក យើង​តែងតែ​ប្រើ​ពាក្យ​អធិស្ឋាន​ដដែលៗ ហើយ​ឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ជីវិត​មិន​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ​អ្វី​បន្តិច​សោះ? More