អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ពេល​អធិស្ឋាន

  «ព្រះ​វិញ្ញាណ​ក៏​ជួយ​ដល់​ភាព​ទន់ខ្សោយ​របស់​យើង​បែប​ដូច្នោះ​ដែរ ដ្បិត​យើង​មិនដឹង​ថា​គួរ​អធិស្ឋាន​ដូចម្តេច​ទេ តែ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​ផ្ទាល់ ទ្រង់​ទូល​អង្វរ​ជំនួស​យើង ដោយ​ដំងូរ​ដែល​រក​ថ្លែង​ពុំ​បាន» (រ៉ូម ៨:២៦)។ អាន​បន្ថែម

 • in ,

  អធិស្ឋាន​សម្រាប់អ្នក​​ស្លាប់?

  ពេល​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ស្លាប់ មាន​ផ្លូវ​តែ​ពីរ​គត់​សម្រាប់​គាត់៖ ១) ទៅ​នៅ​ជាមួយ​ព្រះ​អម្ចាស់ ២) ឬ​ក៏​នៅ​ដាច់​ចេញ​ពី​ព្រះ​វត្តមាន​ទ្រង់។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ម្ដង​ម្កាល

  «ការ​ដែល​យើង​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន​ខ្លីៗ​តែ​ឥត​ឈប់​ឈរ នោះ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​ការ​ដែល​យើង​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន​យូរ​តែ​ធ្វើ​តែ​ម្ដង​ម្កាល។» (D.A. Carson) អាន​បន្ថែម