អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  លោក យ៉ូប

  «លោក យ៉ូប មិន​ដែល​បាន​យល់​ពី​មូលហេតុ​ដែល​គាត់​បាន​រងទុក្ខ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​គាត់​បាន​ឃើញ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​ការ​នោះ​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ»។ (Timothy Keller) អាន​បន្ថែម

 • in

  កូន​ចញ្ចឹម

  «ទោះ​បើ​យើង​ជា​កូន​ចិញ្ចឹម​ក៏​ដោយ ក៏​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បណ្ដុះ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​​នៅ​ក្នុង​យើង​ដែរ។» (Timothy Keller) អាន​បន្ថែម

 • in

  កូន​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  សម្រង់​សម្ដី​របស់​លោក​គ្រូ ម៉ាទិន លយឌ៍-ច្យូនស៍ (Martyn Lloyd-Jones) ​ពិត​ជា​​សក្ដិសម​នឹង​ចំណុច​នេះ​ណាស់៖ «ចូរ​យើង​កត់​សម្គាល់​លើ​ពាក្យ «ស្រែក​ឡើង»…យើង​ស្រែក​ឡើង​ថា «ឱ! អ័ប្បា ព្រះ​វរបិតា!»។ ពាក្យ​នោះ​ជា​ពាក្យ​ដ៏​ធ្ងន់​មួយ ហើយ​​សាវ័ក ប៉ុល​​បាន​ប្រើ​វា​ចំ​ៗ​ទៅ​តាម​អត្ថ​ន័យ។ ពាក្យ​នេះ​​មាន​ន័យ​ថា «ស្រែក​ឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង​»… វា​បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​ដ៏​ជ្រាលជ្រៅ… ជា​អារម្មណ៍​ភ្លាមៗ​ដែល​កូនៗ​មាន​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​ឪពុក… ហើយ​មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ជា​អារម្មណ៍​ភ្លាមៗ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏បង្ហាញ​ពី​​ទំនុក​ចិត្ត​ផង​ដែរ (រ៉ូម ៨:៥-១៧, ទំព័រ​២៤០-២៤២)។ អាន​បន្ថែម