អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ប្រែចិត្ត​ពិត​ប្រាកដ

    «ការប្រែ​ចិត្ត​ពិត​ប្រាកដ គឺ​ជា​ការ​ស្អប់​បាប ដែល​ការ​នោះ​កើត​ចេញពី​ការ​កោតខ្លាច និង​ការ​គោរព​ចំពោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​ស្រប​គ្នា​ផង​ដែរ ក៏​បង្កើត​ផលផ្លែ​ជា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ និង​សេចក្តី​ប៉ងប្រាថ្នា​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត»។ (John Calvin) More

  • in

    របៀប​៥​យ៉ាង​ដើម្បី​ឲ្យ​ដឹង​ថា តើ​ការ​ប្រែ​ចិត្ត​នោះ​ជា​ការ​ពិត​ឬ​ក៏​មិន​ពិត?

    ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​ផ្ដល់​ជំនួយ​មួយ​ចំនួន​ដល់​យើង ដើម្បី​ជួយ​យើង​ឲ្យ​ដឹង​ថា តើ​បុគ្គល​ដែល​បាន​ប្រែ​ចិត្ត​នោះ បាន​ប្រែ​ចិត្ត​ដោយ​ពិត​ប្រាកដ​ឬ​ក៏​មិន​ពិត។ More