អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  តើ​អ្នក​ជឿ​គួរ​រៀបការ​ជា​មួយ​អ្នក​មិន​ជឿ?

  នោះ​ប្រៀប​ដូចជា​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​ដែល​ឡើង​ច្រៀង​ចម្រៀង​ជាមួយ​គ្នា តែ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ច្រៀង​បទ​ខុសៗ​គ្នា​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។ ម្នាក់​ច្រៀង​ចម្រៀង​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ តែ​ម្នាក់​ទៀត​បែរ​ជា​ច្រៀង​ចម្រៀង​សរសើរ​តម្កើង​ខ្លួន​ឯង​ទៅ​វិញ។ នោះ​វា​មិន​អាច​ទៅ​រួច​បាន​ទេ! More

 • ល្បីៗ

  in

  តើ​ខ្ញុំ​គួរ​រៀបការ​ជាមួយ​បុរស​នោះ​ឬ​អត់?

  ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាឱកាសមួយ ដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់អំពីដំណឹងល្អ។ ហើយវាក៏ជាឱកាសមួយ ដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញអំពីដំណឹងល្អដល់លោកីយ៍ដែលកំពុងស្លាប់ ដល់លោកីយ៍ដែលមិនស្គាល់ពីគន្លឹះនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ដូចនេះទាល់តែសោះ។ More