អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​អត្ថន័យ​​បុណ្យ​ណូអែល?

    ព្រះ​ឱរស​អង្គ​មួយ​នោះ គឺ​ជា​ភស្តុតាង​ដែល​បង្ហាញ​ថា ព្រះជាម្ចាស់​ពិត​ជា​បាន​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក​ខ្លាំង​ដល់​ម្ល៉េះ «បានជា​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះ​រាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ១ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះ​រាជបុត្រា​នោះ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច​វិញ» (យ៉ូហាន ៣:១៦)។ អាន​បន្ថែម