អត្ថបទថ្មីៗ

 • Trending

  in

  ព្រះ​អម្ចាស់​រស់ឡើងវិញ

  «ព្រះ‌ទ្រង់​បាន​ទាំង​ប្រោស​ឲ្យ​ព្រះ‌អម្ចាស់​រស់​ឡើង​វិញ ហើយ​នឹង​ប្រោស​ឲ្យ​យើង​រាល់​គ្នា​រស់​ឡើង​ដែរ ដោយ‌សារ​ព្រះ‌ចេស្តា​នៃ​ទ្រង់។» (១កូរិនថូស ៦:១៤) More

 • in

  ការ​សញ្ជឹងគិតលើ​បទ​គម្ពីរ

  «ការ​សញ្ជឹង​គិត​គឺ​ជា​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ទៅ​លើ​បទ​គម្ពីរ​ដោយ​ការ​អធិស្ឋាន​រួម​ជាមួយនឹង​ទស្សនៈ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​យល់ដឹង និង​ការ​អនុវត្ត។» (Grace Community Church) More

 • Trending Hot ស្រឡាញ់ អស្ចារ្យ

  in

  រងទុក្ខដើម្បីជាប្រយោជន៍

  ប៉ុន្តែ ក្នុង​គ្រា​នៃ​ការ​រងទុក្ខ ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដក​ការ​លង់​ស្នេហ៍​នឹង​លោកីយ៍​របស់​យើង​ចេញ​ពី​ចិត្ត​របស់​យើង ដោយ​ជួយ​យើង​ឲ្យ​ឱបក្រសោប​ទ្រង់​ឲ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត។ More

 • in

  ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន

  «ការ​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត អំពី​ការ​ដែល​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ត្រូវ​ជួយ​អ្នក​ដទៃ គឺ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា នេះ​គួរ​តែ​ជា​ការ​ប្រាថ្នា​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ។» (Ajith Fernando) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ទន្ទេញ​ព្រះ​បន្ទូល

  «ការ​ទន្ទេញ​ព្រះ​បន្ទូល​នឹង​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​មាន​គោលដៅ​ជាក់លាក់។ ការ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​ឬ ពី​ការ​អនុវត្ត តាម​ព្រះ​បន្ទូល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ទន្ទេញ​របស់​លោកអ្នក​កាន់តែ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល ។» (Grace Community Church) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  មិន​ចេះ​សុគត​ទៀត​

  «ដោយ​ដឹង​ថា ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​ស្លាប់​ឡើង​វិញ នោះ​ទ្រង់​មិន​ចេះ​សុគត​ទៀត​ឡើយ ព្រោះ​សេចក្ដី​ស្លាប់​គ្មាន​អំណាច​លើ​ទ្រង់​ទៀត។» (រ៉ូម ៦:៩) More

 • in

  ប្រកប​ការ​រងទុក្ខ

  «ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បាន​ស្គាល់​ទ្រង់ និង​ព្រះ‌ចេស្តា​នៃ​ដំណើរ​ដែល​ទ្រង់​រស់​ឡើង​វិញ ហើយ​និង​សេចក្ដី​ប្រកប​ក្នុង​ការ​រង​ទុក្ខ​របស់​ទ្រង់ ព្រម​ទាំង​ត្រឡប់​ទៅ​ដូច​ជា​ទ្រង់​ក្នុង​សេចក្ដី​ស្លាប់​ផង។» (ភីលីព ៣:១០) More

 • ស្រឡាញ់ អស្ចារ្យ

  in

  ខ្នាត​សុវជីវធម៌​

  «យើង​ទាំងអស់​គ្នាត្រូវ​តែរស់​នៅ​ដោយ​គាប់​ព្រះ​ហឬទ័យព្រះ​ ហើយ​ប្រឆាំង​ដាច់​ខាត​នូវ​​អំពើ​អសីលធម៌​ក្នុង​សង្គម​ដែលយើង​កំពុង​រស់​នៅ ព្រោះ​​វាជាអំពើ​បាបទាស់​និង​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ More

 • in

  ប្រកាស​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ

  «ចូរ​ប្រកាស​អំពី​អំណាច​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ចំពោះ​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ។ ចូរ​បង្ហាញ​ពួក​គេ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​សេចក្ដី​សង្ឃឹម ដែល​ចេញ​មក​ពី​ការ​ប្រែ​ចិត្ត និង​ជំនឿ ទាំង​ក្នុង​ក្ដី​សង្គ្រោះ និង​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​ផង។» (Mike McGarry) More

 • in

  កូន​ចញ្ចឹម

  «ទោះ​បើ​យើង​ជា​កូន​ចិញ្ចឹម​ក៏​ដោយ ក៏​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បណ្ដុះ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​​នៅ​ក្នុង​យើង​ដែរ។» (Timothy Keller) More

 • Hot ស្រឡាញ់ សើច យំ អស្ចារ្យ

  in

  ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​ឆ្ងាយ

  ប៉ុន្តែ ព្រះ​របស់​យើង​ដែល​ជា​ព្រះ​កំពុង​សោយរាជ្យ ហើយ​ក៏​ជា​ព្រះ​ដ៏​បរិសុទ្ធ ព្រះ​អង្គ​បាន​ប្រទាន​អំណោយទាន​ដ៏​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដោយ​ទ្រង់​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ព្រះ​វត្តមាន​ទ្រង់ តាមរយៈ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.