អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សំណូម​ពរ​១៨​យ៉ាង

    យើង​ចាប់​ផ្ដើម​ដោយ​ការ​អធិស្ឋាន​សម្រាប់​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ។ រាល់​សំណូម​ពរ​ទាំង​នេះ​ផ្ដោត​លើ​ចំណុច​ដូចៗ​គ្នា ប៉ុន្តែ​ក្នុង​របៀប​ខុសៗ​គ្នា ឬ​ក៏​ពី​ជ្រុង​ផ្សេងៗ​គ្នា ឬ​ក៏​ប្រើ​ពាក្យ​ពេចន៍​ខុសៗ​គ្នា។ រាល់​ចំណុច​ទាំង​អស់​មាន​មូល​ដ្ឋាន​លើ​បទ​គម្ពីរ​យ៉ាង​ចំៗ។ អាន​បន្ថែម

  • in ,

    តើ​អ្នក​ជឿ​គួរ​រៀបការ​ជា​មួយ​អ្នក​មិន​ជឿ?

    នោះ​ប្រៀប​ដូចជា​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​ដែល​ឡើង​ច្រៀង​ចម្រៀង​ជាមួយ​គ្នា តែ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ច្រៀង​បទ​ខុសៗ​គ្នា​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។ ម្នាក់​ច្រៀង​ចម្រៀង​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ តែ​ម្នាក់​ទៀត​បែរ​ជា​ច្រៀង​ចម្រៀង​សរសើរ​តម្កើង​ខ្លួន​ឯង​ទៅ​វិញ។ នោះ​វា​មិន​អាច​ទៅ​រួច​បាន​ទេ! អាន​បន្ថែម