អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពួក​គ្រីស្ទាន

    «តែ​បើ​រង​ទុក្ខ ដោយ​ព្រោះ​ជា​ពួក​គ្រីស្ទាន​វិញ នោះ​កុំ​ឲ្យ​ខ្មាស​ឲ្យ​សោះ ចូរ​សរសើរ​ដំកើង​ដល់​ព្រះ ដោយ​ព្រោះ​នាម​នោះ​វិញ» (១ពេត្រុស ៤:១៦) អាន​បន្ថែម

  • in ,

    លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​​គ្រីស្ទបរិស័ទ​

    ប៉ុន្តែ​គាត់​នឹង​មិន​ឈប់​និយាយ​ត្រឹម​នោះ​ទេ។ គាត់​នឹង​បន្ត​ទៀត​ថា «ប៉ុន្តែ ដោយសារ​សេចក្តី​មេត្តាករុណា​ និង​សេចក្តី​សន្យា​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ទ្រង់ ទូលបង្គំ​ពឹង​អាង​លើ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​ដែល​បាន​ខ្ចាយ​ជំនួស​ទូលបង្គំ ដោយ​បង់​លោះ​បាប​ទូលបង្គំ ហើយ​បាន​បំពេញ​នូវ​សេចក្តី​តម្រូវ​ដ៏​សុចរិត និង​បរិសុទ្ធ​របស់​ទ្រង់ ព្រមទាំង​បាន​ដក​សេចក្តី​ក្រោធ​របស់​ទ្រង់​ទាស់​នឹង​បាប​ទូលបង្គំ​ចេញ»។ អាន​បន្ថែម