អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុំ​បញ្ឈប់​ការ​​អធិស្ឋាន​

    «ចូរ​កុំ​ចាប់ផ្ដើម​មាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​ដោយ​មិន​មាន​ការ​អធិស្ឋាន​ឡើយ។ សូម​កុំ​បញ្ឈប់​ការ​អធិស្ឋាន​របស់​លោកអ្នក ខណៈពេល​ដែល​លោកអ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​ម្ចាស់​ស្នេហ៍។» (Marshall Segal) អាន​បន្ថែម

  • in

    ការ​តាម​ស្រឡាញ់​គ្នា

    តាម​ពិត​ទៅ មិត្តភក្ដិ​ដ៏​ល្អៗ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​ហ៊ាន​កែ​តម្រង់​យើង​ខ្ញុំ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​ដេញ​តាម​ស្រឡាញ់​នរណា​ម្នាក់។ អាន​បន្ថែម