អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ព្រះ​បាន​យាង​ចុះ​មក

    តើ​ហេតុអ្វី​បាន​រដូវ​កាល​ណូអែល​មាន​ការ​ទាក់ទាញ​បែប​នេះ សូម្បី​តែ​នៅ​ក្នុង​សង្គម​ដែល​ចង់​ដក​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ចេញពី​ចំណុច​ស្នូល? More

  • in

    ការ​តម​អាហារ

    យើង​តម​អាហារ ពី​ព្រោះ​យើង​ធ្លាប់​បាន​ភ្លក់​រសជាតិ ហើយ​ក៏​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​សេចក្ដី​សប្បុរស​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​យើង​ពិត​ជា​ស្រេកឃ្លាន​ចង់​បាន​ព្រះ​អង្គ​ថែម​ទៀត​មែន។ More