អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ឪពុក​ម្ដាយ

  កូនៗ​ដែល​ស្ដាប់​បង្គាប់ ហើយ​គោរព​ឪពុកម្ដាយ​នឹង​ទទួល​បាន​ព្រះ​ពរ។ មាន​សេចក្តី​ពិត​ពីរ​យ៉ាង​ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​គ្នា​យ៉ាង​ជិត​ស្អិត More

 • in

  ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ព្រះ​យេស៊ូវ​ត្រូវ​​ស្ដាប់​បង្គាប់​?

  ពិត​ណាស់ ទ្រង់​បាន​រាប់​ខ្ញុំ​ជា​សុចរិត​រួច​ហើយ។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទត​មើល​ទៅ​លើ​សេចក្ដី​សុចរិត​ដ៏​គ្រប់​លក្ខណ៍​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​ទ្រង់​ក៏​បាន​ចេញ​ព្រះរាជ​ប្រកាស​ថា ខ្ញុំ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ដោយ​ព្រោះ​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ More

 • in

  បង្គាប់​មា​តា​បិតា

  «ក្មេង​រាល់​គ្នា​អើយ ចូរ​ស្ដាប់​បង្គាប់​មា​តា​បិតា​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រះ​អម្ចាស់ ដ្បិត​ធ្វើ​ដូច្នោះ​ទើប​បាន​ត្រូវ។» (អេភេសូរ ៦:១) More