អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ស្រេក​ឃ្លាន​នូវ​សេចក្ដី​សុចរិត

  «មាន​ពរ​ហើយ អស់​អ្នក​ដែល​ស្រេក​ឃ្លាន​នូវ​សេចក្ដី​សុចរិត ដ្បិត​អ្នក​ទាំង​នោះ​នឹង​បាន​ឆ្អែត» (ម៉ាថាយ ៥:៦) អាន​បន្ថែម

 • in

  គ្រប់​លក្ខណ៍

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទត​មើល​ទៅ​លើ​សេចក្ដី​សុចរិត​ដ៏​គ្រប់​លក្ខណ៍​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​ទ្រង់​ក៏​បាន​ចេញ​ព្រះ​រាជ​ប្រកាស​ថា ខ្ញុំ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ដោយ​ព្រោះ​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។»​ (John Piper) អាន​បន្ថែម

 • in

  សេចក្តី​សុចរិត​របស់​ព្រះ​

  «គឺ​ជា​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ព្រះ ដែល​បាន ដោយ​សារ​សេចក្ដី​ជំនឿ​ជឿ​ដល់​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ក៏​សំរាប់​គ្រប់​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ផង ដ្បិត​គ្មាន​ខុស​អំពី​គ្នា​ទេ។» (រ៉ូម ៣:២២) អាន​បន្ថែម

 • in

  នគរ​ព្រះ

  «ចូរ​ស្វែង​រក​នគរ នឹង​សេចក្ដី​សុចរិត​នៃ​ព្រះ​ជា​មុន​សិន ទើប​គ្រប់​របស់​ទាំង​នោះ នឹង​បាន​ប្រទាន​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា​ថែម​ទៀត​ផង។» (ម៉ាថាយ៦:៣៣) អាន​បន្ថែម

 • in

  ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ព្រះ​យេស៊ូវ​ត្រូវ​​ស្ដាប់​បង្គាប់​?

  ពិត​ណាស់ ទ្រង់​បាន​រាប់​ខ្ញុំ​ជា​សុចរិត​រួច​ហើយ។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទត​មើល​ទៅ​លើ​សេចក្ដី​សុចរិត​ដ៏​គ្រប់​លក្ខណ៍​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​ទ្រង់​ក៏​បាន​ចេញ​ព្រះរាជ​ប្រកាស​ថា ខ្ញុំ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ដោយ​ព្រោះ​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ដើម្បី​ប្រទាន​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​រាប់​ជា​សុចរិត​ដល់​យើង

  ការ​លូតលាស់​ខាង​សីលធម៌​ដែល​កើត​ឡើង​ដោយសារ​យើង​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​លើ​​ព្រះ​គ្រីស្ទ នោះ​​មិនមែន​ហៅ​ថា ការ​រាប់​យើង​ជា​សុចរិត​នោះ​ទេ។ តាម​ធម្មតា ព្រះ​គម្ពីរ​ហៅ​ការ​នោះ​ថា ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​ដែល​ជា​ដំណើរ​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ​ពី​អាក្រក់​ទៅ​ល្អ។ អាន​បន្ថែម