អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ទី​លាន​ចម្បាំង

    តើ​អ្វី​ដែល​ជា​បន្ទាយ​ដ៏​រឹង​មាំ​របស់​អារក្ស​សាតាំង​ដែល​ឃុំឃាំង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​របស់​មនុស្ស—បន្ទាយ​ដ៏​រឹង​មាំ​ដែល​យើង​កំពុង​ស្វែង​រក ដើម្បី​បំផ្លាញ​ចោល? ចម្លើយ​គឺ៖ គំនិត​ដែល​គេ​រិះគិត និង​គ្រប់​ទាំង​សេចក្តី​យ៉ាង​ខ្ពង់​ខ្ពស់។ តើ​សមរភូមិ​នេះ​កំពុង​តែ​កើត​ឡើង​នៅ​កន្លែង​ណា? គឺ​វា​កំពុង​តែ​កើត​ឡើង​ក្នុង​គំនិត​យើង។ អាន​បន្ថែម

  • in

    តើ​អារក្ស​សាតាំង​មក​ពី​ណា?

    សរុប​សេចក្ដី​មក អារក្ស​សាតាំង​គឺ​ជា​មេ​ដឹក​នាំ​នៃ​ពួក​ទេវតា​ដែល​បាន​បះបោរ​ទាស់​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ទ្រង់​បណ្ដេញ​វា​ចេញ​ពី​ព្រះ​វត្តមាន​របស់​ទ្រង់ (វិវរណៈ ១២:៧-១២)។ អាន​បន្ថែម