អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  អ្នក​​ស្អប់បុណ្យ​ណូអែល​​

  ដោយ​អាស្រ័យ​លើ​រាល់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​សម្រេច​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង នោះ​ស្នូក​សត្វ​ក៏​បាន​ក្លាយ​ជា​ទីកន្លែង​ដែល​ពេញ​ដោយ​ក្ដី​សង្ឃឹម​ក្នុង​ចក្រវាល​ដ៏​ងងឹត​ដែល​គ្មាន​សង្ឃឹម​ឡើយ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  សង្ខេប​ព្រះ​គម្ពីរ​​២០០០​ពាក្យ​

  យើង​ឃើញ​ថា​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ​កិច្ចការ​នៃ​ពួក​សាវ័ក នោះ​ព្រះ​អង្គ​បាន​ប្រទាន​អំណោយ​ទាន​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​មក​កាន់​ក្រុម​ជំនុំ (កិច្ចការ ២) ដែល​នេះ​បង្ហាញ​ជា​សញ្ញា​ថា​គ្រា​ចុង​ក្រោយ​ក៏​បាន​មក​ដល់​ដែរ។ ការ​តាំង​សេចក្ដី​សញ្ញា​ថ្មី​គឺ​ជា​យុគ​សម័យ​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​៥០។ ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ​កិច្ចការ​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ទៅ​កាន់​ទាំង​ពួក​សាសន៍​យូដា និង​ពួក​សាសន៍​ដទៃ ដើម្បី​ឲ្យ​សេចក្ដី​សន្យា​ទៅ​កាន់​លោក អ័ប្រាហាំ លោក អ៊ីសាក និង​លោក យ៉ាកុប នៃ​ព្រះ​ពរ​ពេញ​ផែន​ដី​បាន​កើត​ឡើង។ អាន​បន្ថែម

 • in ,

  ពេល​បារម្ភ

  លោក​អ្នក​អាច​បារម្ភ បារម្ភ បារម្ភ បារម្ភ។ ប៉ុន្តែ អ្វី​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​គឺ​តូច គឺ​តូច​ខ្លាំង​មែន​ទែន។ តែង​តែ​មាន​អ្វី​មួយ​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ប្រគល់​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​ចំពោះ [ក្នុង​ការ​ជួយ] និង​របៀប​ណា​មួយ​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ផ្គត់​ផ្គង់​ឲ្យ​បាន។ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​លើក​ឡើង​បន្ថែម​ទៀត​អំពី​ចំណុច​នេះ​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ ម៉ាថាយ ៦ ដែល​ជា​ខ​គម្ពីរ​ស៊ី​គ្នា​ចំពោះ​យើង៖ «ថ្ងៃ​ស្អែក​នឹង​មាន​រឿង​ខ្វល់​ខ្វាយ​របស់​ថ្ងៃ​នោះ រឿង​របស់​ថ្ងៃ​ណា ល្មម​សម្រាប់​ថ្ងៃ​នោះ​ហើយ»។ សូម​ខ្វល់​ខ្វាយ​តែ​អំពី​បញ្ហា​សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ​បាន​ហើយ។ អាន​បន្ថែម