អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  តើ​​ថ្វាយ​បង្គំ​ថ្ងៃ​ណាទៅ?

  ហើយ​មូល​ហេតុ​ដែល​គ្រីស្ទបរិស័ទ​បាន​ប្ដូរ​ថ្ងៃ ហើយ​ចាប់​ផ្ដើម​ជុំ​គ្នា​ថ្វាយ​បង្គំ​នៅ​ថ្ងៃ​ដំបូង​ក្នុង​អាទិត្យ​គឺ ព្រោះ​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​សុគត​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ដំបូង​ក្នុង​អាទិត្យ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ដែល​ស័ក្តិសម

  «ហើយ​ឲ្យ​គ្រប់​ទាំង​អណ្ដាត​បាន​ថ្លែង​ប្រាប់​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ទ្រង់​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់ សម្រាប់​ជា​សិរី​ល្អ​ដល់​ព្រះ​ដ៏​ជា​ព្រះ​វរបិតា» (ភីលីព ២:១១ )។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​ខកចិត្ត​ចំពោះ​កម្មវិធី​ថ្វាយ​បង្គំ

  ដូច​ដែល​អ្នក​កំប្លែង​ម្នាក់​ឈ្មោះ ជច ខ័រលិន (George Carlin) បាន​និយាយអំពី​អ្នក​បើក​ម៉ូតូ​ថា​ «អ្នក​ណា​ដែល​បើក​ម៉ូតូ​មើកៗ​ គឺ​សុទ្ធតែ​ជា​អ្នក​ដែល​មិន​ចេះ​បើកបរ ហើយ​អ្នកណា​ដែល​បើកបរ​លឿន គឺ​សុទ្ធតែ​ជា​ពួកអាស្ទាវ។» អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ

  «ឯ​ព្រះទ្រង់​ជា​វិញ្ញាណ ហើយ​អ្នក​ណា​ដែល​ថ្វាយ​បង្គំ​ទ្រង់ នោះ​ត្រូវ​តែ​ថ្វាយ​បង្គំ ដោយ​វិញ្ញាណ និង​សេចក្ដី​ពិត​ដែរ។» (យ៉ូហាន ៤:២៤) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​ថ្វាយ​បង្គំ

  «អារម្មណ៍ គឺ​មិន​មែន​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​យើង​ទេ តែ​ទេវវិទ្យា​ទៅ​វិញ​ទេ​តើ។» (Sinclair B. Ferguson) អាន​បន្ថែម