អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  តើ​ខ្ញុំ​អាច​ជ្រើស​រើស និង​រៀបចំ​កាល​វិភាគ​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ក្នុង​ការ​បង្កើត​សិស្ស​ដោយ​របៀប​ណា

  ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ខ្ញុំ​ព្យាយាម​ជួប​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ដោយ​មាន​បំណង​ចិត្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ ១)ដើម្បី​បង្កើត​សិស្ស​ជា​មួយ​ពួក​គេ (ភាគ​ច្រើន​នៃ​ការ​ប្រជុំ) ២)ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​សិស្ស ឬ ៣)ដើម្បី​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ។ ការ​នេះ​កើត​ឡើង​មុន​ពេល​ធ្វើ​ការ ឬ​អំឡុង​ពេល​អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់។ គោល​ដៅ​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​ណាត់​ជួប​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។ ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​មាន​ពេល​ទំនេរ ខ្ញុំ​ព្យាយាម​បំពេញ​វា​ជា​មួយ​នរណា​ម្នាក់​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​សូវ​បាន​ជួប​ជា​មួយ ឬ​ជា​មួយ​អ្នក​ថ្មី។ ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​ជួប​ជា​មួយ​អ្នក​ថ្មី ខ្ញុំ​អាច​ឬ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ជួប​ជា​មួយ​ពួក​គេ​ជា​ប្រចាំ​ទៅ​មុខ​ទៀត​ទេ វា​នឹង​អាច​ជា—ហើយ​វា​ទំនង​ជា—ការ​ជួប​ហ្នឹង​កើត​ឡើង​តែ​ម្ដង​គត់។ ប្រសិន​បើ​ជា​ជំនួប​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​តែ​មួយ​ដង​ជា​មួយ​សមាជិក​ក្រុម​ជំនុំ ខ្ញុំ​នឹង​ព្យាយាម​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា សមាជិក​នោះ​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល ហើយ​ប្រសិន​បើ​មិន​មាន​ទេ នោះ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់​យោបល់​ខ្លះៗ​អំពី​របៀប​ដែល​គាត់​អាច​ធ្វើ​បាន។

  ខ្ញុំ​រៀប​ចំ​ការ​ជួប​ទាំង​អស់​របស់ខ្ញុំ​ដោយ​ធូរ​រលុង ហើយ​ជារឿយៗ​ខ្ញុំ​លុប​ចោល ឬ​កំណត់​កាល​វិភាគ​ឡើង​វិញ ដោយ​សារ​កាតព្វកិច្ច​គ្រួសារ និង/ឬ ពេល​ការងារ​ដែល​មាន​អាទិភាព​ខ្ពស់​បាន​កើត​ឡើង។ អាន​បន្ថែម

 • in ,

  ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​ជា​ថ្មី

  ចូរ​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ ពីព្រោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​ប្រើប្រាស់​ដំណឹងល្អ​នេះ​ដើម្បី​នាំ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​ថ្មី។ អាន​បន្ថែម