អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  សៀវភៅ​កម្រិត​ដំបូង​ពី​ការ​ដាក់​វិន័យ​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ

  ចុះ​តើ​លោក​អ្នក​គិត​យ៉ាង​ណា​ចំពោះ​ក្រុម​ជំនុំ​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ការ​បង្រៀន និង​ធ្វើ​ការ​បង្កើត​សិស្ស ប៉ុន្តែ​មិន​អនុវត្ត​ការ​ដាក់​វិន័យ​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ? តើ​លោក​អ្នក​គិត​ថា ការ​ធ្វើ​បែប​នោះ សម​ហេតុ​ផល​ដែរ​ឬ​ទេ? អាន​បន្ថែម

 • in

  តើ​ក្រុម​ជំនុំ​គួរ​អនុវត្ត​ការ​ដាក់​វិន័យ​នៅ​ពេល​ណា?

  សម្រាប់​ការ​ឆ្លើយ​ទៅ​កាន់​សំណួរ​មួយ​នេះ គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ថា តើ​យើង​កំពុង​តែ​និយាយ​អំពី​អ្វី​ដែល​លោក ភារម្យ បាន​ហៅ​ថា ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ជា​ផ្លូវ​ការ ឬ​ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ។ ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ គឺ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ប្រឈម​មុខ​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន ចំណែក​ឯ​ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ជា​ផ្លូវ​ការ គឺ​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ជា​ទូទៅ​របស់​ក្រុម​ជំនុំ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  តើ​នៅ​ពេលណា​ដែល​លោក​អ្នក​គួរ​អនុវត្ត​ការ​ដាក់​វិន័យ​ក្រុម​ជំនុំ? ហើយ​តើ​លោក​អ្នក​ប្រឈម​ជា​មួយ​បាប​ដោយ​របៀប​ណា?

  ភាគ​ច្រើន​ការ​ដាក់​វិន័យ​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ​គួរ​តែ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង​ធម្មតា ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សៅរ៍។ ទេ! នេះ​មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា លោក​អ្នក​ចង់​បាន​ក្រុម​ជំនុំ​មួយ​ដែល​មាន​សមាជិក​ក្រុម​ជំនុំ​រត់​ជុំ​វិញ​ព្រះ​វិហារ ហើយ​ធ្វើ​ការ​កែ​តម្រូវ​ឲ្យ​គ្នា​គ្រប់​ពេល​នោះ​ទេ។ ស្តាប់​ទៅ គឺ​វា​ហាក់​ដូចជា​មិន​ល្អ​ទាល់​តែ​សោះ។វា​គឺ​មាន​ន័យ​យ៉ាង​សាមញ្ញ​ថា លោក​អ្នក​ចង់​បាន​ក្រុម​ជំនុំ ដែល​ធ្វើ​ការ​កំណត់​ដោយ​សមាជិក​ដែល​ស្រែក​ឃ្លាន​ចំពោះ​ការ​គោរព​កោត​ខ្លាច​ព្រះ​អម្ចាស់។ ជា​ធម្មតា សមាជិក​ក្រុម​ជំនុំ​ស្នើសុំ​ការ​កែ​តម្រូវ ដែល​ពួក​គាត់​មិន​លាក់​លៀម​ពី​កំហុស​របស់​ពួក​គាត់​នោះ​ទេ ដោយ​ព្រោះ​ពួក​គាត់​ចង់​មាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួក​គាត់។ អាន​បន្ថែម