អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ម្ដង​ម្កាល

  «ការ​ដែល​យើង​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន​ខ្លីៗ​តែ​ឥត​ឈប់​ឈរ នោះ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​ការ​ដែល​យើង​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន​យូរ​តែ​ធ្វើ​តែ​ម្ដង​ម្កាល។» (D.A. Carson) More

 • in

  ដំណឹងល្អ

  «ការ​ដែល​យើង​ជឿ​ថា ដំណឹងល្អ​គឺ​គ្រាន់​តែ​សម្រាប់​អ្នក​មិន​ជឿ​គឺ​ជា​ការ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​សោក​ស្ដាយ​ណាស់។» (D.A. Carson)
  More

 • in

  ​សេចក្ដី​ក្រោធ​ & សេចក្ដី​បរិសុទ្ធ​

  ការ​ព្យាយាម​ដក​សេចក្ដី​ក្រោធ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ចេញ ប្រៀប​ដូច​ជា​ការ​ព្យាយាម​ដក​សេចក្ដី​បរិសុទ្ធ​របស់​ទ្រង់​ចោល​អញ្ចឹង។ (D.A. Carson) More

 • in

  សមត្ថភាព

  «ប្រសិនបើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ប្រទាន​ដល់​យើង​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ទូល​សូម ចូរ​កុំ​ឲ្យ​យើង​គិត​ថា ព្រះ​អង្គ​មិន​មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រទាន​ឲ្យ​នោះ​ឡើយ។»
  – D.A. Carson More