អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បុណ្យ​ណូអែលដ៏​ជា​ការ​អស្ចារ្យ​

    យើង​នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ស្មុគ្រស្មាញ​យ៉ាង​ខ្លាំង នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ចំណាយ​ពេលវេលា​​យូរ​ក្នុង​ការ​គិត​អំពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ជា​ព្រះ​១០០% និង​ជា​​មនុស្ស​១០០%​ ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។ More