អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផ្ទៃមេឃថ្មី ផែនដី​ថ្មី

    «តែ​តាម​សេចក្ដី​សន្យា​របស់​ទ្រង់ នោះ​យើង​រាល់​គ្នា​ទន្ទឹង​ចាំ​ផ្ទៃ​មេឃ​ថ្មី នឹង​ផែន​ដី​ថ្មី ដែល​មាន​សុទ្ធ​តែ​សេចក្ដី​សុចរិត​វិញ។» (២ពេត្រុស ៣:១៣) More