អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  មិន​គួរ​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ

  «ខ្ញុំ​បាន​លើក​មូលហេតុ​ដែល​រាប់​មិន​អស់​ទៅ​កាន់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ថា​ទ្រង់​មិន​គួរ​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​មូលហេតុ​ណា​ធ្ងន់​ពេក​ដល់​ថ្នាក់​ទ្រង់​ប្ដូរ​ព្រះ​ទ័យ​ឡើយ។» (Paul Washer) More

 • in

  ស្ថានសួគ៌​ជា​ផ្ទះ​

  «ប្រសិន​បើ​យើង​ដាក់​ចិត្ត​យើង​នៅ​ក្នុង​លោកីយ៍​នេះ តើ​ឲ្យ​យើង​គិត​ថា ស្ថានសួគ៌​ជា​ផ្ទះ​របស់​យើង​យ៉ាង​ដូចម្ដេច?» (Paul Washer) More

 • in

  ​ទុកចិត្ត​លើ​ទ្រង់​នឹង​មិន​ខក​ចិត្ត

  «ខ្យល់​បក់​ដ៏​ខ្លាំង​មិន​ផ្ដួល​រលំ​យើង​ឲ្យ​ដួល​នោះ​ទេ…តែ​វា​ផ្ដួល​យើង​ទៅ​លើ​ព្រះ​អង្គ​វិញ​តើ។ អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ទុកចិត្ត​លើ​ទ្រង់​នឹង​មិន​ខក​ចិត្ត​ឡើយ»។ (Paul Washer) More

 • in

  ​មាន​ពេលវេលា​ពិបាកៗ

  «ដាច់ខាត! យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវតែ​មាន​ពេលវេលា​ពិបាកៗ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ចម្រើន​ភាព​ពឹងពាក់​របស់​យើង​ទៅ​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​រៀន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ព្រះ​គុណ​របស់​ទ្រង់​គឺ​ល្មម​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ»។ (Paul Washer) More

 • in

  ព្រះ​ដែល​ស្រឡាញ់​លោកអ្នក

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​មែន​ជា​ព្រះ​ដែល​អត់ទ្រាំ​នឹង​លោកអ្នក​នោះ​ទេ តែ​ព្រះ​អង្គ​ជា​ព្រះ​ដែល​ស្រឡាញ់​លោកអ្នក និង​ជា​ព្រះ​ដែល​ចង់​បាន​លោកអ្នក​ទេ​តើ។» (Paul Washer) More

 • in

  ទស្សនៈ​ត្រឹមត្រូវ​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  «ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ទស្សនៈ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​លើ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់ ដាច់ខាត! យើង​ត្រូវតែ​មាន​ទស្សនៈ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​មុន​សិន»។ (Paul Washer) More

 • in

  ដួល​ទៅ​លើ​ព្រះ​អង្គ

  «ខ្យល់ព្យុះ​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ដួល​ចុះ​នោះ​ឡើយ… តែ​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ដួល​ទៅ​លើ​ព្រះ​អង្គ។ អស់​អ្នកណា​ដែល​ទុកចិត្ត​លើ​ទ្រង់ នោះ​នឹង​មិន​ចេះ​ខក​ចិត្ត​ឡើយ»។ (Paul Washer) More

 • in

  គ្រូគង្វាល​ដែល​អធិប្បាយ

  «សព្វថ្ងៃ​នេះ អ្វី​ដែល​ពិភពលោក​ត្រូវការ​គឺ​គ្រូគង្វាល​ដែល​អធិប្បាយ​អំពី​ដំណឹងល្អ​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀតៗ​ឥត​ឈប់​ឈរ»។ (Paul Washer) More