អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ថ្វាយ​បង្គំ

    «អារម្មណ៍ គឺ​មិន​មែន​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​យើង​ទេ តែ​ទេវវិទ្យា​ទៅ​វិញ​ទេ​តើ។» (Sinclair B. Ferguson) អាន​បន្ថែម

  • in

    ​ស្ថាន​សួគ៌

    បើ​ខ្ញុំ​គិត​ថា ខ្ញុំ​សក្ដិសម​នឹង​ទៅ​ស្ថាន​សួគ៌ គំនិត​បែប​នេះ​សបញ្ជាក់​ថា ខ្ញុំ​គ្មាន​ការ​យល់​ដឹង​លើ​ដំណឹងល្អ​សោះ។ អាន​បន្ថែម