អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ៨៦,០០០ វិនាទី

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ប្រទាន ៨៦,០០០ វិនាទី ទុក​ជា​អំណោយ​ទាន​ដល់​លោក​អ្នក​ថ្ងៃ​នេះ តើ​លោក​អ្នក​បាន​ឆក់​យក​វិនាទី​ណា​មួយ ដើម្បី​អរព្រះគុណ​ទ្រង់​ដែរ​ឬ​ទេ?» (William Ward) More