អត្ថបទថ្មីៗ

 • ស្រឡាញ់

  in

  វិធី​ដ៏ល្អ​បំផុត

  «ការ​ទទួល​យក​ដោយ​អស់​ពី​ចិត្ត​នូវ​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​បង្រៀន​ពី​របៀប​ចែចង់ គឺ​ជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​បំផុត»។​​​ (Ben Reaoch) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ជឿ​លើ​ខ្ញុំ

  «ឯ​អស់​អ្នក​ដែល​នៅរស់​ ហើយ​ជឿ​លើ​ខ្ញុំ​ អ្នក​នោះ​នឹង​មិន​ស្លាប់​អស់កល្ប​ជានិច្ច​ តើ​អ្នក​ជឿ​សេចក្ដី​នេះទេ»។ (យ៉ូហាន ១១:២៦ គគខ) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ភ្ញាក់​ឡើង

  «ចូរ​ភ្ញាក់​ឡើង​នៅ​ពេល​ព្រឹក ហើយ​ប្រាប់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ថា លោក​អ្នក​ត្រូវការ​ទ្រង់​យ៉ាង​ខ្លាំង»។​ (John Piper) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ

  «ចំណុច​ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ​គឺ៖ យើង​មិន​អាច​ក្លាយ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​បាន​ឡើយ បើ​យើង​មិន​មាន​ព្រះ​វត្តមាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ»។​ (Tim Chester) More

 • ស្រឡាញ់ សើច យំ ខឹង អស្ចារ្យ

  in

  កំពុង​ព្យាយាម​សម្រេច

  ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត​មនុស្ស​មក ដើម្បី​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​រូប​អង្គ​ទ្រង់ និង​ដើម្បី​ឲ្យ​មនុស្ស​យើង​រស់​នៅ​ដោយ​មាន​ក្ដី​ស្រឡាញ់ ចេះ​ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ក្នុង​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ ប៉ុន្តែ​សាតាំង​បាន​ល្បួង​អ័ដាម និង​អេវ៉ា​ដែល​ជា​ឪពុក​ម្ដាយ​ដំបូង​របស់​យើង​ឲ្យ​ពួក​គាត់​បះបោរ​ទាស់​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​វិញ។ More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ឱ! ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដ៏​អស្ចារ្យ​អើយ

  «អូ៎! ដំណឹង​ដែល​ថា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​យក​អំពើ​បាប​របស់​យើង មក​ទាស់​នឹង​យើង អី​ក៏​មាន​តម្លៃ​ម៉្លេះ! ឱ! ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដ៏​អស្ចារ្យ​អើយ! ដោយ​សារ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ទ្រង់​ហើយ​បាន​ជា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​អត់​ទោស​ដល់​យើង!។»​ (John Piper) More

 • ស្រឡាញ់ សើច យំ ខឹង អស្ចារ្យ

  in

  អារក្ស​សាតាំង

  ពេល​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​ទម្លាក់​សាតាំង​ចុះ​មក ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​កណ្ឌគម្ពីរ​វិវរណៈ យើង​ឃើញ​ថា កណ្ឌ​គម្ពីរ​នេះ​បាន​ហៅ ពួក​អារក្ស​ទាំង​នោះ​ថា​ជា «ទេវតា​របស់​វា» (វិវរណៈ ១២:៩)។ More

 • ស្រឡាញ់

  in

  គិត​ពី​មនុស្ស​

  «ចូរ​គិត​ពី​អ្នក​ដទៃ​មុន​នឹង​គិត​ពី​ខ្លួន​ឯង។ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្វើ​បែប​នេះ នោះ​ចូរ​បន្ត​អធិស្ឋាន​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បញ្ឆេះ​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែរ»។​ (Tim Chester) More

 • ស្រឡាញ់ សើច យំ អស្ចារ្យ

  in

  បន្ទាប​ខ្លួនឬក៏​អំនួត

  «ព្រះជាម្ចាស់​ជា​អ្នក​បញ្ចេញ​ព្រះវិញ្ញាណ​បណ្តាលឲ្យ​តែង​ព្រះគម្ពីរ​​ដើម្បីប្រយោជន៍​សម្រាប់​លោកអ្នកក្នុងការ​បង្រៀន ការ​រំឭក​ឲ្យ​ដឹង​ខ្លួន ការ​កែ​តម្រង់ និង​ការ​បង្ហាត់​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត។» More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.