អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ចំណុច​អនុវត្ត! តើ​ការ​បង្កើត​សិស្ស​មាន​ដំណើរ​ការ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច?

  ការ​បង្កើត​សិស្ស ពាក់​ព័ន្ធ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ជា​មួយ​នឹង ការ​បង្រៀន និង​ការ​ត្រាប់​តាម។ ការ​បង្កើត​សិស្ស​ផ្សារភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់។ អាន​បន្ថែម

 • in

  តើ​ក្រុម​ជំនុំ​គួរ​អនុវត្ត​ការ​ដាក់​វិន័យ​នៅ​ពេល​ណា?

  សម្រាប់​ការ​ឆ្លើយ​ទៅ​កាន់​សំណួរ​មួយ​នេះ គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ថា តើ​យើង​កំពុង​តែ​និយាយ​អំពី​អ្វី​ដែល​លោក ភារម្យ បាន​ហៅ​ថា ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ជា​ផ្លូវ​ការ ឬ​ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ។ ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ គឺ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ប្រឈម​មុខ​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន ចំណែក​ឯ​ការ​ប្រដៅ​ទូន្មាន​ក្រុម​ជំនុំ​ជា​ផ្លូវ​ការ គឺ​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ជា​ទូទៅ​របស់​ក្រុម​ជំនុំ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  តើ​អ្វី​ជា​ការ​ដាក់​វិន័យ​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ?

  ការ​ដាក់​វិន័យ​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ គឺ​ជា​សកម្មភាព​របស់​ក្រុម​ជំនុំ​ក្នុង​ការ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​អំពើ​បាប​របស់​សមាជិក​ណា​ម្នាក់ ហើយ​ត្រូវ​ហៅ​ពួក​គេ​មក​ជួប ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រែ​ចិត្ត ប្រសិន​បើ អ្នក​នោះ​មិន​ប្រែ​ចិត្ត​ទេ នោះ​នឹង​ឈាន​ទៅ​ដល់​ការ​ដក​អ្នក​នោះ​ចេញ​ដោយ​អះអាង​ថា មិន​មែន​ជា​សមាជិក​ភាព​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ និង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​លៀង​ព្រះ​អម្ចាស់​ទេ ដោយ​ព្រោះ​អ្នក​នោះ មាន​អំពើ​បាប​ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ​មិន​បាន​ប្រែ​ចិត្ត​ចេញ។ អាន​បន្ថែម